02-536-7857-9  |  Line: @nut.skf  |  8.00-17.00 (จันทร์-เสาร์ครึ่งวัน)

หมวดหมู่สินค้า -

Brands -

Filter by price

หมวดหมู่สินค้า -

Brands -

Filter by price

02-536-7857-9

หมวดหมู่สินค้า -

Brands -

Filter by price

หมวดหมู่สินค้า -

Brands -

Filter by price

โทร: 02-536-7857-9  |  Line: @nut.skf  |  8.00-17.00 (จันทร์-เสาร์ครึ่งวัน)

นโยบายการคืนสินค้าและค่าบริการ

หากเกิดความผิดพลาดในการสั่ง ห้ามลูกค้าแกะสินค้า ให้ตรวจดูว่าสินค้าถูกต้องหรือไม่ หากผิดพลาดสามารถทำการส่งคืนได้ภายใน 2 วันหลังจากที่ได้รับของ ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งสินค้าคืน หลังจากที่ทางบริษัทฯได้มีการตรวจเช็คสินค้าที่ถูกส่งคืนกลับมาแล้วว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ทั้งตัวสินค้าและบรรจุภัณฑ์เสมือนอนึ่งสินค้าก่อนถูกจำหน่าย ทางบริษัทฯจะคืนเงิน(หักค่าธรรมเนียมธุรกรรมการค้าและค่าจัดส่งที่เกิดขึ้นจริง)กลับทางช่องทางเดิมที่ลูกค้าชำระมา

หากสินค้าถูกแกะออกจากกล่องแล้ว หรือเลย 2 วันหลังจากที่ลูกค้าได้รับสินค้า ทางบริษัทฯจะไม่รับสินค้าคืนและขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

ทางบริษัทฯแนะนำให้ลูกค้าถ่ายรูปและคลิปวิดิโอตอนเปิดกล่องสินค้า หากสินค้าที่ได้รับมีการชำรุดเสียหายในระหว่างการจัดส่ง กรุณาส่งสินค้าที่ชำรุดกลับมาภายใน 2 วันหลังได้รับสินค้า ทางบริษัทฯยินดีรับผิดชอบส่งสินค้าใหม่ให้กับทางลูกค้า หรือ ในกรณีที่สินค้าดังกล่าวหมดทางบริษัทฯยินดีคืนเงินให้กับทางลูกค้ากลับทางช่องทางเดิมที่ลูกค้าชำระมา 

สำหรับสินค้าประเภท งานกรึงเหล็ก, งานทำมือ, หรือ สินค้าสั่งพิเศษ ทางเราจะไม่มีการรับสินค้าคืนหรือคืนเงิน ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม

นโยบายการยกเลิกคำสั่งซื้อ/เปลี่ยนแปลงรายการสินค้าก่อนจัดส่ง 

ลูกค้าสามารถทำการยกเลิกคำสั่งซื้อหรือเปลี่ยนแปลงรายการสินค้าได้หากสินค้ายังไม่ได้ถูกจัดส่งเท่านั้น กรณีที่ถูกจัดส่งแล้วกรุณาดูเงื่อนไขการคืนสินค้าและค่าบริการด้านบน หากต้องการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายการสินค้าโปรดแจ้งทางแอดมินของ บริษัท เอ็นยูที แมชชีนเนอรี่ จำกัด ทันที โทร 02-536-7857-9 หรือทาง Line Official: @nut.skf 

กรณีมีส่วนต่างของค่าสินค้าที่เพิ่มขึ้น โปรดชำระค่าส่วนต่างให้เรียบร้อยก่อน บริษัทฯจึงจะดำเนินการจัดส่งสินค้าทั้งหมดให้  

กรณีมีส่วนต่างของค่าสินค้าที่น้อยลง บริษัทฯยินดีคืนเงินค่าส่วนต่าง(หลังหักค่าธรรมเนียมธุรกรรมการค้าที่เกิดขึ้นจริง)ให้กับทางลูกค้า

เมื่อลูกค้ายืนยันการสั่งซื้อแล้ว กรุณาชำระเงินภายใน 1 วัน หากเลยเวลาที่กำหนดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกคำสั่งซื้อดังกล่าว เพื่อนำสินค้ากลับสู่การขายให้ลูกค้าท่านอื่นต่อไป

หากบริษัทฯจำเป็นต้องยกเลิกคำสั่งซื้อ เนื่องจากความผิดพลาดของระบบ เช่น สินค้าหมด ทางบริษัทฯยินดีคืนเงินเต็มจำนวนให้ลูกค้า

นโยบายการจัดส่งสินค้า

ทางบริษัทฯจะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ทางลูกค้าภายใน 1-2 วันสำหรับพื้นที่ในกรุงเทพฯและปริมณฑล และ ภายใน 3-4 วันสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัด  (ระยะเวลาการจัดส่งไม่รวมวันเสาร์-อาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์, วันหยุดพิเศษที่รัฐบาลกำหนด, หรือวัดหยุดพิเศษของบริษัท) ทางเราจะแจ้งเลขติดตามพัสดุให้หลังดำเนินการจัดส่งสินค้าแล้ว กรณีลูกค้าได้รับสินค้าล่าช้า สามารถติดต่อกลับทางแผนกจัดส่งของ บริษัท เอ็นยูที แมชชีนเนอรี่ จำกัด โทร 02-536-7857-9 หรือ ติดต่อบริษัทขนส่งตามรายละเอียดที่ให้ไว้พร้อมกับเลขติดตามพัสดุ 

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆหากการจัดส่งสินค้าล่าช้าเกิดขึ้นเนื่องจากบริษัทขนส่งมีปัญหา หรือ สินค้าถูกตีกลับเนื่องจากลูกค้ากรอกที่อยู่ในการจัดส่งผิดหรือไม่สามารถติดต่อผู้รับของได้ กรณีดังกล่าวจะไม่เข้าค่ายในเงื่อนไขการคืนเงินและค่าบริการ

นโยบายการออก/เปลี่ยนใบกำกับภาษี

การออกใบกำกับภาษี

หากต้องการใบกำกับภาษีกรุณากรอกที่อยู่ในการออกใบกำกับภาษี, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก, และ สำนักงานใหญ่/สาขาที่ ให้ถูกต้องและครบถ้วนในขั้นตอน Check out ก่อนทำการชำระเงิน  หากต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆกรุณาติดต่อแผนกบัญชีของ บริษัท เอ็นยูที แมชชีนเนอรี่ จำกัดทันที โทร 02-536-7857-9 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการออกใบกำกับภาษีให้เฉพาะลูกค้าที่กรอกข้อมูลมาครบถ้วน ณ วันที่สั่งซื้อเท่านั้น 

การเปลี่ยนใบกำกับภาษี

กรุณาตรวจสอบรายการสินค้า, ที่อยู่ในการออกใบกำกภาษี และที่อยู่ในการจัดส่งให้เรียบร้อยก่อนการยืนยันการสั่งซื้อทุกครั้ง  หากมีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับใบกำกับภาษี โปรดแจ้งแผนกบัญชีของ บริษัท เอ็นยูที แมชชีนเนอรี่ จำกัด ภายใน 2 วันหลังได้รับสินค้าและเอกสาร ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งเอกสารดังกล่าวกลับมาให้ทางแผนกบัญชีของบริษัทฯตามที่อยู่ด้านล่างเพื่อทำการยกเลิกก่อนออกใบกำกับภาษีใหม่ และหากเลย 2 วันทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขใบกำกับภาษีดังกล่าวทุกกรณี ทางลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งเอกสารคืน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนใบกำกับภาษีเพียงครั้งเดียวเท่านั้น    

ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารคืน

แผนกบัญชี
บริษัท เอ็นยูที แมชชีนเนอรี่ จำกัด
600/476-78 หมู่ 8 ถนนวิภาวดีรังสิต ตำบลคูคต อำเภอลำลูกา จังหวัดปทุมธานี 12130
โทร 02-536-7857-9

 
preloader